NIS2

Co je nis2?

Network and Information Security 2, zkráceně NIS2, je aktualizovaná směrnice EU o kybernetické bezpečnosti z roku 2022, která nahrazuje směrnici NIS z roku 2016. 

Smyslem směrnice je posílit kybernetickou bezpečnost firem a organizací v rámci Evropské unie, jejichž napadení nebo vyřazení z provozu kybernetickým útokem by mělo zásadní vliv na životy či zdraví občanů EU. NIS2 reguluje především poskytovatele digitálních služeb, ale například také významné podniky a organizace z oblasti energetiky, finančních a bankovních služeb, zdravotnictví, farmacie, dopravy a logistiky a mnoho dalších.

Do české legislativy se směrnice NIS2 promítne prostřednictvím nového Zákona o kybernetické bezpečnosti (ZoKB), který stanoví povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako jsou plány řízení rizik kybernetické bezpečnosti, testování odolnosti proti průniku, používání silných autentizačních mechanismů a hlášení kybernetických incidentů Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB). Zavádí se rovněž harmonizované sankce na úrovni EU za nedodržování požadavků směrnice, které mohou v případě velkých společností dosáhnout až 2 % jejich globálního ročního obratu.

Původní směrnice NIS se vztahuje pouze na provozovatele základních služeb ve specifických sektorech (energetika, doprava, zdravotnictví a finance), zatímco NIS2 rozšiřuje regulaci především na poskytovatele digitálních služeb. Opatření kybernetické bezpečnosti v rámci směrnice NIS jsou spíše obecné povahy, ale NIS2 zavádí přísnější a detailnější požadavky.

Přehledy a statistiky kyber hrozeb

Více o ooo2 Security

0 mil.

POČET HROZEB ZA ROK 2022

0 mil.

POČET HROZEB ZA ROK 2023
 • 167 čer
 • 233 Srp
 • 220 Zář
 • 227 říj
 • 247 Lis
 • 253 Pro
 • 256 Led
 • 226 úno
 • 403 Bře
 • 379 Dub
 • 455 Kvě
 • 442 čer
455 228 0
POČTY KYBER HROZEB ZA POSLEDNÍCH 12 MĚSÍCŮ