Jak zabezpečit firemní prohlížeče a eliminovat rizika?

Petra Javornická

Petra Javornická
28. 02. 2024

Jak zabezpečit firemní prohlížeče a eliminovat rizika?

SDÍLET

Terčem hackerů se v současné době stávají mimo jiné i zastaralé prohlížeče. Jejich slabiny jsou totiž dobře známé a snadno využitelné. To zvyšuje riziko různých kybernetických útoků, včetně nasazení malwaru nebo úniků či ztráty citlivých firemních dat prostřednictvím ransomware útoku. Jak efektivně snížit riziko hackerského útoku na minimum? A jak vybrat ten nejbezpečnější browser?

Nejnovější výzkumy ukazují, že útoky na webové prohlížeče jsou jednou z nejčastějších kybernetických hrozeb dneška. Phishingové útoky vedené přes prohlížeče vzrostly jen během druhé poloviny roku 2023 o 198 % (zdroj: Menlo Security).

Neaktualizované prohlížeče a jejich doplňky mohou vést k vážným technickým problémům, které narušují běžný chod firmy. V citlivých odvětvích, jako je zdravotnictví, může zastaralý software znamenat i riziko pro funkčnost přístrojů a zařízení, které jsou zásadní pro životy lidí.  

Jaká jsou bezpečnostní rizika v prohlížečích?

Tyto útoky mohou mít různé formy: od manipulace s webovými aplikacemi online služeb, jako je třeba Gmail, Facebook nebo i Trello, až po únos spojení (session hijacking), nebo dokonce i manipulace s DNS servery. Pro vaši firmu tak tyto útoky představují skutečnou hrozbu: prohlížeče obsahují množství citlivých dat a jsou často používané pro přístup k různým online službám. 

Jedny z rozšířených typů útoků se dějí prostřednictvím škodlivých pluginů. Ty mohou například hackerům posílat bez vašeho vědomí data o prohlížení, a v extrémních případech mohou dokonce ovlivňovat a měnit to, co na internetu vidíte a jak interagujete s webovým obsahem. 

Ke stávajícím rizikům spojeným s doplňky do prohlížečů přibývá nová hrozba: pluginy s umělou inteligencí. Tato AI rozšíření nabízejí různé užitečné funkce, od automatického shrnutí webových stránek až po překlady textů, ale mohou skrývat také malwarové hrozby.  

V polovině roku 2023 výzkumníci objevili několik desítek škodlivých doplňků v internetovém obchodě Google Chrome, které měly v součtu více než 87 milionů stažení. Jednalo se o různé druhy zásuvných modulů prohlížeče – od nástrojů pro převod souborů PDF a blokování reklam až po překladače a sítě VPN. 

Dalším typem častých útoků je cross-site scripting (XSS), který cílí přímo na webové aplikace a stránky, a to prostřednictvím škodlivých skriptů. Tyto skripty mohou například odcizit osobní a finanční informace nebo na zařízení uživatele nainstalovat malware. Kromě těchto útoků existují i další hrozby, jako například únosy relací, SQL injekce a man-in-the-middle. Všechny tyto kyberútoky mohou vést k závažným bezpečnostním problémům. Jak jim zamezit? 

Jak anonymní je váš prohlížeč?

Prvním krokem pro větší zabezpečení je výběr správného prohlížeče. Při rozhodování je klíčové zvážit několik faktorů, které zajišťují ochranu vašeho soukromí a bezpečnosti v online prostoru. V první řadě prozkoumejte, zda a jakým způsobem prohlížeč efektivně blokuje sledování třetími stranami. To totiž minimalizuje sběr a prodej vašich uživatelských dat reklamním společnostem.

Další důležitou funkcí je anonymní režim, který slouží k tomu, že na lokálním počítači neukládá historii prohlížení a jinak se chová ke cookies (po ukončení anonymního prohlížení jsou všechny cookies obvykle smazány). 

Dalším ukazatelem je i to, jestli je kód prohlížeče proprietární, nebo open-source. Díky otevřenému zdrojovému kódu široká komunita vývojářů a bezpečnostních odborníků přispívá ke kontrole kódu, identifikaci a opravám zranitelností. To znamená rychlejší reakci na bezpečnostní hrozby a potenciálně robustnější ochranu. Otevřenost kódu také znamená, že uživatelé mají lepší přehled o tom, jak prohlížeč funguje a jaké bezpečnostní funkce nabízí.



Můžete také zvážit využívání více různých prohlížečů pro různé účely. Proč? Většina z nás používá stejný prohlížeč pro procházení webu, přístupu do e-mailu i sociálních sítí, přičemž jsme neustále přihlášeni ke všem svým účtům. Služby jako Gmail a Facebook toho využívají a sledují vaše aktivity při procházení webu. 

Ale ani dva prohlížeče nejsou zárukou bezpečnějšího prohlížení. Nedávno totiž vyšlo najevo, že prohlížeč Microsoft Edge využívá uložené údaje ze souborů metadat prohlížeče Chrome. Prohlížeče si totiž ukládají své informace o provozu ve formě lokálních souborů, ke kterým mají ostatní prohlížeče přístup. V tomto případě je důslednou ochranou pouze spouštění jiného prohlížeče s jiným uživatelským účtem, což je ale pro většinu uživatelů těžko představitelné. 

A jak si stojí nejpoužívanější prohlížeče z hlediska bezpečnosti a ochrany dat? Podle serveru Forbes mezi nejbezpečnější prohlížeče patří Brave, který automaticky blokuje reklamy a sledování. Na druhém místě se umístil Firefox, který nabízí možnost detailního přizpůsobení nastavení bezpečnosti. Ze zmiňovaného srovnání naopak vychází nejhůř dva nejpoužívanější prohlížeče Chrome a Safari. 

Neukládejte hesla a aktualizujte

Jak už bylo řečeno v úvodu, pro hackery je snadnější se nabourat do prohlížečů, které jsou zastaralé. U každého prohlížeče se objevují zranitelnosti, které je potřeba zazáplatovat. Vydavatelé prohlížečů proto mnohokrát do roka vydávají aktualizace, které bezpečnostní mezery opravují tak, aby jich nemohli kyberzločinci zneužít. Většina moderních prohlížečů vás na dostupnou aktualizaci upozorní. Lze ji ale provést i manuálně.

Jak manuálně aktualizovat prohlížeč

1. Otevřete prohlížeč a najděte sekci nastavení nebo možnosti (obvykle přístupnou pomocí ikony nabídky v pravém horním rohu). 

2. V sekci nastavení vyhledejte možnost týkající se aktualizací nebo o verzi prohlížeče. 

3. Vyberte možnost pro kontrolu dostupných aktualizací. 

4. Pokud je dostupná aktualizace, postupujte podle instrukcí pro její stažení a instalaci. 

5. Po dokončení instalace aktualizace restartujte prohlížeč, aby se změny projevily. 

Dalším doporučením, se kterým můžete začít hned, je přestat ukládat hesla do prohlížečů. Browsery totiž přístupové údaje ukládají pomocí prostého textu. To znamená, že ve chvíli, kdy by se k vašim heslům dostal hacker, měl by vaše přístupové údaje na zlatém podnose. Pro lepší ochranu hesel proto používejte software pro správu hesel. Bezpečný správce hesel ukládá uživatelské informace a hesla v šifrované podobě, takže chrání vaše data proti neoprávněné manipulaci. Také dnes existují technologie, které hesla nahrazují. Ať už to je například technologie Passkeys nebo biometrie. 

Firewally a VPN: vaši nejbližší spojenci 

Základní ochranou proti hrozbám, které ovlivňují bezpečnost prohlížečů, je bezesporu firewall. Zejména síťové firewally nové generace (NGFW – Next Generation Firewall) jsou navržené tak, aby poskytovaly pokročilé bezpečnostní funkce nad rámec tradičních síťových firewallů, a reagují na stále sofistikovanější kybernetické útoky. NGFW integruje hloubkovou inspekci paketů, identifikaci aplikací, kontrolu uživatelských přístupů a často využívá i další bezpečnostní funkce, jako jsou antivirové služby nebo systémy pro prevenci průniků. 

Další vrstvou kybernetické bezpečnosti a zabezpečení firemních dat může být implementace firemní virtuální privátní sítě. VPN šifruje data, čímž je chrání před neoprávněným přístupem při přenosu přes internet. To umožňuje bezpečné vzdálené připojení a ochranu citlivých informací, zvláště při používání veřejných Wi-Fi. VPN také reguluje přístup k firemním síťovým prostředkům, povoluje ho pouze autorizovaným uživatelům a zařízením, čímž posiluje ochranu proti neoprávněnému přístupu a úniku dat. Ještě modernějším přístupem je Zero Trust Network Access. 

Další možností, jak zvýšit bezpečnost používání prohlížečů ve firmě, je centrální správa konfigurace browserů. Ta umožňuje efektivně spravovat a omezeně používat určité doplňky a rozšíření prohlížečů, čímž se zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko bezpečnostních hrozeb. Tato praxe je klíčová zejména v prostředích, kde je potřeba zabezpečit citlivá firemní data a zajistit soulad s bezpečnostními politikami. 

A v neposlední řadě je potřeba zmínit rostoucí význam systémů EDR (Endpoint Detection and Response) jako součásti bezpečnostní výbavy počítačů. EDR systémy zahrnují různé formy antivirových programů, systémů pro prevenci úniku dat, osobních firewallů a dalších nástrojů. Tyto systémy jsou zásadní pro detekci a reagování na bezpečnostní hrozby v reálném čase, poskytují rozšířenou ochranu před sofistikovanými útoky a pomáhají v boji proti malwaru a dalším bezpečnostním rizikům. 

Lidský faktor jako základní kámen bezpečnosti

Ne všechno se ale dá ošetřit technologicky. Nejčastěji opakovanou mantrou v oblasti kyberbezpečnosti je oprávněně to, že nejslabším článkem ve firmě je vždycky člověk. Proškolení a obeznámení zaměstnanci jsou klíčem k bezpečnosti každé firmy. Pravidelná školení kybernetické bezpečnosti by měla bezesporu obsahovat i tematiku bezpečného používání webových prohlížečů:

1. Porozumět rizikům: Zaměstnanci by měli být informováni o rizicích spojených s používáním zastaralých prohlížečů, včetně možnosti napadení malwarem a úniku dat.  

2. Rozpoznat riziko: Školení by mělo zahrnovat rozpoznání běžných hrozeb, jako jsou pokusy o phishing, podezřelé stahování nebo podezřelé pluginy.  

3. Aktualizovat: Je důležité poučit zaměstnance o důležitosti pravidelné aktualizace prohlížečů a zásuvných modulů, aby se chránili před bezpečnostními hrozbami.  

4. Dodržovat bezpečnostní pravidla: Zaměstnanci musí rozumět bezpečnostním protokolům firmy a dodržovat je. To zahrnuje postupy bezpečného procházení, používání zabezpečených připojení a hlášení jakékoli podezřelé aktivity.  

5. Školit pravidelně: Být průběžně v obraze a předávat informace o nových hrozbách a osvědčených postupech je proto nezbytné.  

Velice důležitou roli při identifikování slabých a zranitelných míst v oblasti zabezpečení prohlížečů a webových aplikací hrají také pravidelné bezpečnostní audity. Ty kontrolují správnou implementaci široké škály bezpečnostních standardů a funkcí – základní soubory, pluginy, nastavení serveru a postupy uživatelů. Tyto nástroje poskytují cenné informace o silných a slabých stránkách prohlížečů z hlediska zabezpečení a pomáhají identifikovat oblasti, které se mohou stát terčem kybernetických útoků.  

Zajištění bezpečnosti prohlížečů ve firmách je klíčové pro ochranu proti kybernetickým hrozbám. Efektivní strategie zahrnuje pravidelné aktualizace softwaru, využívání firewallových řešení a implementaci VPN. Důležitý je také lidský faktor, kde školení zaměstnanců hraje zásadní roli v prevenci rizik. Kombinace technologických opatření a vzdělávání personálu přispívá k celkovému zvýšení kybernetické odolnosti organizace a chrání ji před potenciálními útoky. 

Co si z článku odnést:

  • Pravidelné aktualizace webových prohlížečů jsou základním krokem pro zajištění kybernetické bezpečnosti. Aktualizace pomáhají chránit proti známým zranitelnostem, které mohou hackeři využít.  
  • Technologie jako NGFW nebo VPN firmám poskytují další vrstvy zabezpečení při procházení internetu, chrání vaše data před neoprávněným přístupem a zajišťují bezpečnější procházení internetu.  
  • Nepodceňujte význam pravidelného a důkladného školení vašich zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti. Poskytnutím školení významně zvyšujete celkovou odolnost vaší organizace proti kybernetickým útokům.  


Petra Javornická Petra Javornická
Marketingový specialista pro B2B

Byl pro vás článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali? Dejte nám vědět, co můžeme zlepšit. Děkujeme

SDÍLET

Mohlo by vás zajímat

DALŠÍ ČLÁNKY
Hackeři teď zkoušejí, co všechno dokážou s umělou inteligencí

Hackeři teď zkoušejí, co všechno dokážou s umělou inteligencí

Hackeři teď zkoušejí, co všechno dokážou s umělou inteligencí
QR kódy: nová hrozba, na kterou si dejte pozor

QR kódy: nová hrozba, na kterou si dejte pozor

QR kódy: nová hrozba, na kterou si dejte pozor
Roste počet DDoS útoků na aplikace. Jak se bránit, radí Radek Šichtanc

Roste počet DDoS útoků na aplikace. Jak se bránit, radí Radek Šichtanc

Roste počet DDoS útoků na aplikace. Jak se bránit, radí Radek Šichtanc
Stanovte si rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, radí firmám na seminářích NIS2 experti z O2

Stanovte si rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, radí firmám na seminářích NIS2 experti z O2

Stanovte si rozsah řízení kybernetické bezpečnosti, radí firmám na seminářích NIS2 experti z O2
Otestujte ve firmě phishing. 5 kroků, jak vytvořit simulovanou phishingovou kampaň

Otestujte ve firmě phishing. 5 kroků, jak vytvořit simulovanou phishingovou kampaň

Otestujte ve firmě phishing. 5 kroků, jak vytvořit simulovanou phishingovou kampaň
Generace Z a kyberbezpečnost. Je pro ni důležitá?

Generace Z a kyberbezpečnost. Je pro ni důležitá?

Generace Z a kyberbezpečnost. Je pro ni důležitá?
Nulová důvěra a maximální bezpečnost. Jak funguje Zero Trust Network Access?

Nulová důvěra a maximální bezpečnost. Jak funguje Zero Trust Network Access?

Nulová důvěra a maximální bezpečnost. Jak funguje Zero Trust Network Access?
IoT a OT zařízení ve firmách. Jak je zabezpečit, aby nedošlo k narušení chodu společnosti?

IoT a OT zařízení ve firmách. Jak je zabezpečit, aby nedošlo k narušení chodu společnosti?

IoT a OT zařízení ve firmách. Jak je zabezpečit, aby nedošlo k narušení chodu společnosti?
;